آتش سوزی کارخانه ای در سمنان مهار شد

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان گفت: آتش سوزی مخزن غبارگیر منیزیم کارخانه…


مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان گفت: آتش سوزی مخزن غبارگیر منیزیم کارخانه…