اتفاقی عجیب در یک بازی رسمی/ ۱۴۹ گل به خودی در اعتراض به تصمیم داور!

بازیکنان یک تیم فوتبال در لیگ ماداگاسکار از شروع تا پایان بازی ۱۴۹ گل به خودی زدند.


بازیکنان یک تیم فوتبال در لیگ ماداگاسکار از شروع تا پایان بازی ۱۴۹ گل به خودی زدند.