از بازیگر خامی مثل لیلا اوتادی توقعی نمی رود که اشتباه نکند!

من از خانم اوتادی گله ندارم اما از آدم‌هایی مانند آقای افخمی که ریش‌شان را در این عرصه سفید…


من از خانم اوتادی گله ندارم اما از آدم‌هایی مانند آقای افخمی که ریش‌شان را در این عرصه سفید…