انفجار یک مغازه فتیرپزی در اراک چهار مصدوم به جا گذاشت

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک گفت: انفجار یک واحد مغازه فتیرپزی در شهرک گردو…


مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک گفت: انفجار یک واحد مغازه فتیرپزی در شهرک گردو…