اگر رحمتی کاری انجام داده از سر دلسوزی بوده / او بازیکن بدون جانشین تیم منصوریان است

مربی اسبق تیم فوتبال استقلال ادعا می کند مهدی رحمتی مهره بدون جانشین تیم منصوریان است.


مربی اسبق تیم فوتبال استقلال ادعا می کند مهدی رحمتی مهره بدون جانشین تیم منصوریان است.