بازتاب آزمایش موشکی ایران در رسانه های عرب

رزمایش مدافعان آسمان ولایت ۷ بازتاب زیادی در رسانه‌های عربی داشت.


رزمایش مدافعان آسمان ولایت ۷ بازتاب زیادی در رسانه‌های عربی داشت.