با آپدیت جدید تلگرام, مکالمه صوتی انجام دهید

تلگرام اعلام کرد که در آپدیت جدید این نرم افزار پیام رسان, قابلیت مکالمه صوتی به تلگرام اضافه خواهد…


تلگرام اعلام کرد که در آپدیت جدید این نرم افزار پیام رسان, قابلیت مکالمه صوتی به تلگرام اضافه خواهد…