بختیار رحمانی قلب های آبی را پاک کرد، کاوه هم عکس هایش را+ عکس

شواهد نشان می دهد که دو خرید استقلال تهران به احتمال فراوان نیم فصل دوم این تیم را ترک می کنند.


شواهد نشان می دهد که دو خرید استقلال تهران به احتمال فراوان نیم فصل دوم این تیم را ترک می کنند.