برای اولین بار می‌گویم استقلالی هستم و از کودکی این تیم را دوست دارم

مدافع استقلال معتقد است که تمرینات تیم ملی از بازیهای این تیم سخت تر است.


مدافع استقلال معتقد است که تمرینات تیم ملی از بازیهای این تیم سخت تر است.