برخورد عجیب رحمتی و خرمگاه در تمرین امروز استقلال!

مربی تیم فوتبال استقلال در تمرین امروز تیمش شرکت کرد و در حالی که رحمتی روی نیمکت نشسته بود با او…


مربی تیم فوتبال استقلال در تمرین امروز تیمش شرکت کرد و در حالی که رحمتی روی نیمکت نشسته بود با او…