تست هوش جالب و سخت شمردن هنداونه ها

تست هوش جالب و سخت شمردن هنداونه ها  برای محک زدن هوش شما یک معمای جالب ذهنی طرح شده است که باید در تصویر زیر تعداد واقعی هندوانه ها را حدس بزنید.  معما و تست هوش   به شکل بالا نگاه کنید. به نظر شما در مجموع چندتا هندوانه داریم؟ ↓↓↓  ↓↓↓  ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ […]

تست هوش جالب و سخت شمردن هنداونه ها 

برای محک زدن هوش شما یک معمای جالب ذهنی طرح شده است که باید در تصویر زیر تعداد واقعی هندوانه ها را حدس بزنید. 

تست هوش جالب و سخت شمردن هنداونه ها

معما و تست هوش

 

به شکل بالا نگاه کنید. به نظر شما در مجموع چندتا هندوانه داریم؟

↓↓↓

 ↓↓↓

 ↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ تست هوش: چند تا هندوانه داریم؟؟

ممکن است جواب های شما ۵، ۶ یا ۸ باشد. اما کدامیک درست است؟؟

 

سوال اینست که چند هندوانه داریم. یعنی برای ساختن این عکس چند هندوانه استفاده کردیم. در اینصورت اینکه بخواهیم یک چهارم های بریده شده هندوانه ها را با هندوانه های نصفه پر کنیم، درست نیست (شکل اول)

 

حال اگر در نظر بگیریم که هندوانه های نصفه، دو به دو متعلق به یک هندوانه بوده اند، نتیجه می گیریم که ۶ هندوانه داشته ایم. (شکل دوم) که البته این جواب قابل قبول است.

 

اما اگر دقیقتر نگاه کنیم، از روی خطوط پوست هندوانه های نصفه، می توان نتیجه گرفت که هیچ کدام، دو به دو متعلق به یک هندوانه نیستند و در واقع ۴ هندوانه بوده اند که نصف هر کدام، در این تصویر قرار گرفته اند. یعنی ۸ هندوانه بکار برده ایم. (شکل سوم)

تست هوش جالب و سخت شمردن هنداونه ها

معمای تصویری

تست هوش جالب و سخت شمردن هنداونه ها

معما با جواب

تست هوش جالب و سخت شمردن هنداونه ها

تست هوش تصویری