تصاویر/ مراسم تشییع دنیا فنی زاده با حضور هنرمندان

  مراسم تشییع دنیا فنی زاده عروسک گردان کلاه قرمزی صبح امروز در ساختمان شماره ۲خانه سینما برگزار شد   حمید جبلی در مراسم تشییع دنیا فنی زاده هنرمندان در مراسم تشییع دنیا فنی زاده بازیگران در مراسم تشییع دنیا فنی زاده برزو ارجمند و محمدرضا هدایتی در مراسم تشییع دنیا فنی زاده بازیگران در […]

The post تصاویر/ مراسم تشییع دنیا فنی زاده با حضور هنرمندان appeared first on جذاب.

 

مراسم تشییع دنیا فنی زاده عروسک گردان کلاه قرمزی صبح امروز در ساختمان شماره ۲خانه سینما برگزار شد

 

مراسم تشییع دنیا فنی زاده با حضور هنرمندان

حمید جبلی در مراسم تشییع دنیا فنی زاده

مراسم تشییع دنیا فنی زاده با حضور هنرمندان

هنرمندان در مراسم تشییع دنیا فنی زاده

مراسم تشییع دنیا فنی زاده با حضور هنرمندان

بازیگران در مراسم تشییع دنیا فنی زاده

مراسم تشییع دنیا فنی زاده با حضور هنرمندان

برزو ارجمند و محمدرضا هدایتی در مراسم تشییع دنیا فنی زاده

مراسم تشییع دنیا فنی زاده با حضور هنرمندان

بازیگران در مراسم تشییع دنیا فنی زاده

مراسم تشییع دنیا فنی زاده با حضور هنرمندان

ایرج طهماسب در مراسم تشییع دنیا فنی زاده

مراسم تشییع دنیا فنی زاده با حضور هنرمندان

مراسم تشییع دنیا فنی زاده با حضور هنرمندان

مراسم تشییع دنیا فنی زاده با حضور هنرمندان

مراسم تشییع دنیا فنی زاده با حضور هنرمندان

مراسم تشییع دنیا فنی زاده با حضور هنرمندان

مراسم تشییع دنیا فنی زاده با حضور هنرمندان

مجید قناد در مراسم تشییع دنیا فنی زاده

 

The post تصاویر/ مراسم تشییع دنیا فنی زاده با حضور هنرمندان appeared first on جذاب.