جدیدترین اس ام اس های روز ایرانی

جدیدترین اس ام اس های روز ایرانی  اس ام اس روز و پیامک جدید زیباالان به وایبرم سر زدم شبیه روستاهای دور افتاده شده بی سکنه صدای زوزه باد وصدای لولای در خشک شده دلم گرفت یه روزی برای خودش برو بیایی داشت…..اس ام اس روز و پیامک جدید زیبامرد باس «غیرت» داشته باشه«پول» رو […]

جدیدترین اس ام اس های روز ایرانی 

اس ام اس روز و پیامک جدید زیبا
الان به وایبرم سر زدم شبیه روستاهای دور افتاده شده بی سکنه صدای زوزه

باد وصدای لولای در خشک شده دلم گرفت یه روزی برای خودش برو بیایی داشت
.
.
.
.
.
اس ام اس روز و پیامک جدید زیبا
مرد باس «غیرت» داشته باشه
«پول» رو که عابر بانک سر کوچه هم داره
.
.
.
.
.
اس ام اس روز و پیامک جدید زیبا
خدایا !
دوستی ها و دشمنی هایم را
به تو می سپارم که
دوستی ها هدیه تو
و دشمنی ها امتحان توست
.
.
.
.
.
اس ام اس روز و پیامک جدید زیبا
ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ‌ﻯ ﺯﻣﯿﻦ، ﺷﻮﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﭘﺪﺭﻡ ﺑﻮﺩ
.
.
.
.
.
اس ام اس روز و پیامک جدید زیبا
یارو ﻣﯿﺮﻩ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ
ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺑﻬﺶ ﻛﺮﻓﺲ ﻣﯿﺪﻥ
ﺷﺎﻡ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ
ﻓﺮﺩﺍﺵ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﻢ
ﺑﻬﺶ ﻧﻮﻥ ﻭ ﺳﺒﺰﻯ ﻣﯿﺪﻥ
ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﺎﻫﺎﺭ ﭼﯿﺰﻯ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻜﻨﯿﺪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﻣﯿﭽﺮﻡ
.
.
.
.
.
اس ام اس روز و پیامک جدید زیبا
وقتی”تو در من هر لحظه مرور میشوی”
چگونه بیخیالت شوم
ای خیال خوب من
.
.
.
.
.
اس ام اس روز و پیامک جدید زیبا
فهمیده‌ام که نفرت هم مثل دیگر احساسات
مثل عشق ، قیمت دارد
تنفر را هم نباید خرج هر کسی کرد

 

دم هایی هستند که مهربانی نگاهشان در چشم هیچ انسانی پیدا نیست و تو همانی
.
.
.
.
.
اس ام اس روز و پیامک جدید زیبا
نگران فردا نباش
خدا ″ از قبل ان جاست
.
.
.
.
.
اس ام اس روز و پیامک جدید زیبا
شهامت
میخواهد
سرد باشی
اما گرم لبخند بزنی
.
.
.
.
.
اس ام اس روز و پیامک جدید زیبا
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﺩﻧﯿﺎ ،
+
+
+
ﮔﻮﻝ ﻇﺎﻫﺮ ﺁﺩﻣﺍﺳﺖ
.
.
.
.
.
اس ام اس روز و پیامک جدید زیبا
با تو قدم زدن را آنقدر دوست دارم
که به جای خانه
برایمان جاده میسازم

.
.
.
.
.
اس ام اس روز و پیامک جدید زیبا
آرزو میکنم خدا بی گره ، ببافد طرح آرزوهایتان را
.
.
.
.
.
اس ام اس روز و پیامک جدید زیبا
یکی بهتر از من پیدا کرد درحالیکه به صدتا بهتر از اون گفتم : یکی دارم
.
.
.
.
.
اس ام اس روز و پیامک جدید زیبا
ﺑﻪ ﺁﻗﺎ ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﺷﻮﻥ ﮐﻮﺗﺎﻫﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﻧﺮﻥ !
ﭼﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻝ ﻭ ﻋﺮﺿﺸﻮﻥ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺸﻪ
ﺷﺒﯿﻪ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻣﯿﺸﻦ
.
.
.
.
.
اس ام اس روز و پیامک جدید زیبا
چه دلمان بخواهد، چه دلمان نخواهد،
خدایک وقت هایی دلش نمیخواهد ما چیزی که دلمان میخواهد را داشته باشیم
.
.
.
.
.
اس ام اس روز و پیامک جدید زیبا
هویت وماهیت خود را برای هیچکس تغییر ندهید
اگر خدا باخردبی انتهای خود؛ شما را اینگونه
که هستید خلق کرده؛ حتما علتی داشته است
.
.
.
.
.
اس ام اس روز و پیامک جدید زیبا
ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺸﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ