جدیدترین اس ام اس های قشنگ و خفن روز

جدیدترین اس ام اس های قشنگ و خفن روز  ادعای شعوراولین اقدام یک بیشعوره.. میگن تو رئال هر وقت کریم بنزما به رونالدو پاس نمیده،رونالدو قاطی میکنه، داد میزنه:وای وای وای!کریم بخدا تو مسلمون نیستی.. .من همین الانم اگه زلزله بیاد با غذاهای لای کیبوردم میتونم یه ماه زیر اوار زنده بمونم.. .ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮشگل […]

جدیدترین اس ام اس های قشنگ و خفن روز 

ادعای شعور
اولین اقدام یک بیشعوره.
.

میگن تو رئال هر وقت کریم بنزما به رونالدو پاس نمیده،
رونالدو قاطی میکنه، داد میزنه:
وای وای وای!
کریم بخدا تو مسلمون نیستی.
.

.
من همین الانم اگه زلزله بیاد با غذاهای لای کیبوردم میتونم یه ماه زیر اوار زنده بمونم.
.

.
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮشگل ﺑﺎﺷﻪ!
ﺍﺧﻼﻗﺶ ﺑﺎ ﻟﻮﺍشک ﭘﺎستیل ﻮ ﺍﺳﻤﺎﺭتیز ﻭ ﺁﻟﻮﭼﻪ و آﻟﻮ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﺸﻪ.
.

.
به بعضی ها باید گفت
کاش شعورت هم
مانند لیست دوستات
هر روز بهش اضافه میشد.
.

.
تو را ببینم!
خوب می شوم ، آقا می شوم
به تو سلام می دهم
نماز می خوانم
و خدا را شکر می کنم ؛!
تو را ببینم خیلی دوستت دارم
آخ
تو را ببینم
چقدر کار دارم !.
.

.
هارد و دسکتاپ هر شخص
نشان دهنده ی شخصیت اوست.
.

.
همیشه یادمون باشه علاقمونو جایی خرج کنیم که!
یه شعوری پشتش باشه.

 

هیچ کس کامل نیست
مگر اینکه
عاشقش باشی .
.

.
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺗﻼﺷﻢ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺁﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ ﺗﺎ
ﺍﺗﺎﻗﻤﻮ ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺰﻧﻢ !
ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﺳﺮﯾﺎ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞﺷﻮﻥ
ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻦ ﻣﯿﺮﻥ ﺁﺗﻠﯿﻪ.
.

.
من یه معذرت خواهی به همتون بدهکارم
+
+
+
+
یادتونه بچه بودید پدر و مادراتون هی بهتون سرکوفت می زدند از بچه ی مردم یاد بگیر
اون بچه من بودم
واقعا شرمنده.
.

.
به شخصه به این اعتقاد دارم که این خارجی ها از زندگی هیچی نمیفهمن!
چون کلا چیزی به نام ته دیگ ندارن.
.

.
زﯾﺮ ﺑﺎرون ﺗﻨﺪ
ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎﻗﻮ ﺧﻮرد
ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﺳﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﻮ ﺧﻮرده
ﺑﻠﻨﺪ داد ﺑﺰﻧﯽ ﺑﮕﯽ ﺧﺪا!
و ﮔﺮﻧﻪ ﻫﻤﯿﻨﺠﻮری ﺑﺎرون ﺧﺎﻟﯽ
اﺻﻼ ﺣﺎل ﻧﻤﯿﺪه .
.

.
از یه زن سنشو
از یه مرد حقوقشو
از یه دانشجو معدلشو
و از یه پرسپولیسی
+
+
+
آخرین بارى که صدر نشین بودن رو نپرسید .
.
.

.
سه موجود تو این هوای گرم طاقت میارند
١:تمساح!
٢:شتر!
٣:زنی که میخاد بره بازار!.
.

.
تویی که منو دوس داری و بهم نمیگی
آره تو عزیزم
+
+
+
+
ایشالا اون دنیا وسط پل صراط بند کفشت بازشه
با کله بری پایین !.
.

.
نجآبت وقتی معنآ پیدآ میکنه که
رآه دومی هم وجود دآشته بآشه!
جمله سنگین بود صلوآت لطفآ .
.

.
ﺣﺲ ﺧﻮب داﺷﺘﻦ
ﺣﺎل ﺧﻮب داﺷﺘﻦ!
روز ﺧﻮب داﺷﺘﻦ
ﻧﻌﻤﺘﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮد.
.

.