جناب خان به کلاه قرمزی تسلیت گفت

تسلیت جناب خان به کلاه قرمزی !   بحرانی، صدا پیشه جناب خان در گذشت دنیا فنی زاده را تسلیت گفت.    بحرانی نوشت: تنها شدی رفیق….تنهایی سخته….وای وای وای….دیگه هیچ شکلاتی کام تلختو شیرین نمی کنه….تلخه….خیلی تلخ. دنیا فنی زاده ،مادر کلاه قرمزی،پرکشید تسلیت جناب خان به کلاه قرمزی !    

نوشته جناب خان به کلاه قرمزی تسلیت گفت اولین بار در تالاب پدیدار شد.

تسلیت جناب خان به کلاه قرمزی !

 

بحرانی، صدا پیشه جناب خان در گذشت دنیا فنی زاده را تسلیت گفت.

 

 بحرانی نوشت:

تنها شدی رفیق….تنهایی سخته….وای وای وای….دیگه هیچ شکلاتی کام تلختو شیرین نمی کنه….تلخه….خیلی تلخ.
دنیا فنی زاده ،مادر کلاه قرمزی،پرکشید

جناب خان به کلاه قرمزی تسلیت گفت

تسلیت جناب خان به کلاه قرمزی !

 

 

نوشته جناب خان به کلاه قرمزی تسلیت گفت اولین بار در تالاب پدیدار شد.