حمله زنبورها، زن سالخورده را به کام مرگ کشاند + تصاویر

تصاویر منتشر شده نشان می دهد که این زن ۸۴ ساله حدود ۵۰۰ بار از ناحیه پا، دست و صورت توسط این زنبورهای کشنده مورد حمله قرار گرفته بود.

مجله سرگرمی مهرفان

تصاویر منتشر شده نشان می دهد که این زن ۸۴ ساله حدود ۵۰۰ بار از ناحیه پا، دست و صورت توسط این زنبورهای کشنده مورد حمله قرار گرفته بود.

مجله سرگرمی مهرفان