خبر جدایی ام از استقلال کاملا کذب است

مدافع استقلال خبر جدایی اش از این تیم را تکذیب کرد و گفت: «نمی دانم چطور این خبر را به نقل از…


مدافع استقلال خبر جدایی اش از این تیم را تکذیب کرد و گفت: «نمی دانم چطور این خبر را به نقل از…