خودروی لوکس کرار جاسم در پارکینگ منزلش سوخت! + عکس

یک دستگاه خودرو اوپتیما متعلق به جاسم کرار بازیکن تیم تراکتور سازی در پارکینگ منزل مسکونی اش در آتش سوخت. بامداد امروز یک دستگاه خودرو اوپتیما متعلق به جاسم کرار بازیکن تیم تراکتور سازی در پارکینگ منزل مسکونی اش در آتش سوخت. این حادثه صدمات جانی نداشت و علت آن در دست بررسی است. خودرو […]

نوشته خودروی لوکس کرار جاسم در پارکینگ منزلش سوخت! + عکس اولین بار در سایت سرگرمی و تفریحی پونک پدیدار شد.

یک دستگاه خودرو اوپتیما متعلق به جاسم کرار بازیکن تیم تراکتور سازی در پارکینگ منزل مسکونی اش در آتش سوخت.

بامداد امروز یک دستگاه خودرو اوپتیما متعلق به جاسم کرار بازیکن تیم تراکتور سازی در پارکینگ منزل مسکونی اش در آتش سوخت.

این حادثه صدمات جانی نداشت و علت آن در دست بررسی است.

خودروی لوکس کرار جاسم در پارکینگ منزلش سوخت! + عکس

خودرو لوکس جاسم کرار در پارکینگ سوخت

ایران

نوشته خودروی لوکس کرار جاسم در پارکینگ منزلش سوخت! + عکس اولین بار در سایت سرگرمی و تفریحی پونک پدیدار شد.