خوش و بش گرم منصوریان و افتخاری در روز غیبت ملی پوشان استقلال +عکس

مدیرعامل استقلال در محل تمرین این تیم حاضر شد.


مدیرعامل استقلال در محل تمرین این تیم حاضر شد.