درآمد شگفت انگیز اسنپ چت!

اسنپ چت بزودی درآمدی بیشتر از توئیتر و یاهو خواهد داشت و آنها را پشت سر خواهد گذاشت.


اسنپ چت بزودی درآمدی بیشتر از توئیتر و یاهو خواهد داشت و آنها را پشت سر خواهد گذاشت.