دستمال‌کاغذی یا دستگاه خشک‌کن دست، کدامیک بهداشتی‌تر است

اگر قرار باشد بین این دو گزینه، یکی را انتخاب کنید، احتمالاً دستگاه خشک‌کن دست را انتخاب…


اگر قرار باشد بین این دو گزینه، یکی را انتخاب کنید، احتمالاً دستگاه خشک‌کن دست را انتخاب…