دلیل عدم حضور دایی در نشست خبری

سرمربی نفت تهران در کنفرانس خبری پیش از بازی با سپاهان شرکت نکرد.


سرمربی نفت تهران در کنفرانس خبری پیش از بازی با سپاهان شرکت نکرد.