دولت ترامپ فروش جنگنده اف-۱۶ به بحرین را از سر می‌گیرد

«دونالد ترامپ» قصد دارد فروش جنگنده اف-16 به بحرین را از سر بگیرد و از کنگره آمریکا نیز درخواست…


«دونالد ترامپ» قصد دارد فروش جنگنده اف-۱۶ به بحرین را از سر بگیرد و از کنگره آمریکا نیز درخواست…