زنگ خطر برای دور جدید اعتصاب در تمرین استقلال

مدیرعامل استقلال روز گذشته به محل تمرین آبی پوشان رفت تا سال نو را به بازیکنان تیمش تبریک بگوید و…


مدیرعامل استقلال روز گذشته به محل تمرین آبی پوشان رفت تا سال نو را به بازیکنان تیمش تبریک بگوید و…