سالانه ۳۰هزار کودک معلول در کشور متولد می شوند

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت که هر سال به‌طور میانگین دستکم 30هزار نوزاد در کشور به علت اختلالات…


رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت که هر سال به‌طور میانگین دستکم ۳۰هزار نوزاد در کشور به علت اختلالات…