سرنوشت مبهم یک استقلالی در فصل نقل و انتقالات

مدیرعامل باشگاه پیکان گفت:هدف ما ابتدا ماندن در لیگ و حضور در میانه جدول بود تا در این فصل به یک…


مدیرعامل باشگاه پیکان گفت:هدف ما ابتدا ماندن در لیگ و حضور در میانه جدول بود تا در این فصل به یک…