سفر به زیباترین منطقه چین جیوژایگو

سفر به زیباترین منطقه چین جیوژایگو  منطقه جیوژایگو در کشور چین یکی از بهترین مناظر طبیعی را در جهان دارد که همه روزه توریست های زیادی را به سمت خود می کشاند. دره جیوژایگو در دامنه کوه پوشیده از برف مینشان، در شمال استان سیچوآن چین، محل زیبایی های استثنایی است. جیوژایگو یک ذخیره گاه طبیعی و […]

سفر به زیباترین منطقه چین جیوژایگو 

منطقه جیوژایگو در کشور چین یکی از بهترین مناظر طبیعی را در جهان دارد که همه روزه توریست های زیادی را به سمت خود می کشاند. دره جیوژایگو در دامنه کوه پوشیده از برف مینشان، در شمال استان سیچوآن چین، محل زیبایی های استثنایی است. جیوژایگو یک ذخیره گاه طبیعی و یک پارک ملی است که بخاطر کوه های آلپی ناهموار و تماشایی،

 

جنگل های کاج، دریاچه های سبز، آبی و فیروزه ای رنگ، آبشارها، تراس های سنگ آهکی، غارها و دیگر ویژگی های زیبا شناخته شده است. سحر و جادوی جیوژایگو در آب های آن نهفته؛ دریاچه ها و آبشارها. بیش از صد دریاچه با آبی چنان زلال در این دره وجود دارد که به وضوح می تواند اعماق آن ها را مشاهده کرد.

 

هم چنین دریاچه ها باتوجه به عمق، ته نشین ها و محیط اطراف و هم چنین فصل و زمان های روز، رنگ های متنوعی دارند. مردم تبتی محلی آن ها را به چینی «هایزی» به معنی پسر دریا می نامند. معروف ترین دریاچه جیوژایگو دریاچه پنج گل است.

سفر به زیباترین منطقه چین جیوژایگو

سفر به زیباترین منطقه چین جیوژایگو

سفر به زیباترین منطقه چین جیوژایگو

سفر به زیباترین منطقه چین جیوژایگو

سفر به زیباترین منطقه چین جیوژایگو

سفر به زیباترین منطقه چین جیوژایگو

سفر به زیباترین منطقه چین جیوژایگو

سفر به زیباترین منطقه چین جیوژایگو

سفر به زیباترین منطقه چین جیوژایگو

سفر به زیباترین منطقه چین جیوژایگو

سفر به زیباترین منطقه چین جیوژایگو

سفر به زیباترین منطقه چین جیوژایگو

سفر به زیباترین منطقه چین جیوژایگو