سواری ماکسیما با ۱۵۷کیلومتر سرعت در اشکذر متوقف شد

یزد- ایرنا – جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان اشکذر از توقیف سواری ماکسیما با سرعت غیرمجاز…


یزد- ایرنا – جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان اشکذر از توقیف سواری ماکسیما با سرعت غیرمجاز…