سید جلال دوساله می بندد/ سروش می خواهد به اروپا برود/ کسی حواسش به شماره ۱۰ نیست

قرارداد فرشاد احمدزاده در پایان لیگ شانزدهم در حالی به اتمام می رسد که هنوز اقدامی جدی از سوی…


قرارداد فرشاد احمدزاده در پایان لیگ شانزدهم در حالی به اتمام می رسد که هنوز اقدامی جدی از سوی…