شتر ارزانترین مبنای پرداخت دیه!

یک مدیر باسابقه بیمه‌های اتومبیل با اشاره به دلایل مبنا قرار گرفتن بهای شتر برای پرداخت دیه تصریح…


یک مدیر باسابقه بیمه‌های اتومبیل با اشاره به دلایل مبنا قرار گرفتن بهای شتر برای پرداخت دیه تصریح…