علاقه‌مان به همدیگر روز به روز بیشتر شد اما…

«محمدرضا در 4 سالی که با هم بودیم تغییری نکرد و بلکه علاقه‌ و محبتش به من روز به روز بیشتر شد.…


«محمدرضا در ۴ سالی که با هم بودیم تغییری نکرد و بلکه علاقه‌ و محبتش به من روز به روز بیشتر شد.…