عکسی از اوباما و فریال دستیار ارشدش پیش از عروسی

در عكسهاى جديد عكاس كاخ سفيد، اوباما در حال رقص ايرانى با دستيار ارشدش فريال گواشيرى ديده ميشود.…


در عكسهاى جديد عكاس كاخ سفيد، اوباما در حال رقص ايرانى با دستيار ارشدش فريال گواشيرى ديده ميشود.…