عکس: دختری که روزی آرامش والیبال ایران را به هم ریخته بود

فرهاد ظریف به همراه خانواده‌اش این روزها در کشورهای حوزه خلیج فارس حضور دارد.


فرهاد ظریف به همراه خانواده‌اش این روزها در کشورهای حوزه خلیج فارس حضور دارد.