عکس: رابطه جالب مسکو و ترامپ!

در حاشیه روابط روسیه با ترامپ، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.


در حاشیه روابط روسیه با ترامپ، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.