عکس ستارگان سینمای ایران در سی سال پیش

سام قریبیان عکسی از پدرش فرامرز قریبیان در کنار دیگر بازیگران فیلم سینمایی «آوار» را در…


سام قریبیان عکسی از پدرش فرامرز قریبیان در کنار دیگر بازیگران فیلم سینمایی «آوار» را در…