قرارداد نیکولوف فسخ شد

بازیکن فصل گذشته تیم والیبال پیکان از تیم روسی دیپورت شد.


بازیکن فصل گذشته تیم والیبال پیکان از تیم روسی دیپورت شد.