لغو پروازها در پی مه در بندرعباس

مشاور رسانه‌ای مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان گفت: به علت مه صبحگاهی و کاهش دید افقی، پرواز رفت و برگشت…


مشاور رسانه‌ای مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان گفت: به علت مه صبحگاهی و کاهش دید افقی، پرواز رفت و برگشت…