محبوب ترین زن و مرد آمریکایی را بشناسید

محبوب ترین زن و مرد آمریکایی را بشناسید  باراک اوباما در حال حاضر محبوب ترین مرد آمریکا در سال 2016 لقب گرفته است و هیلاری کلینتون هم در میان زنان توانسته است رتبه اول را کسب کند. بر اساس آخرین نظر سنجی های موسسه گالوپ اوباما رئیس جمهوری فعلی آمریکا از نظر مردم این کشور محبوب […]

محبوب ترین زن و مرد آمریکایی را بشناسید 

باراک اوباما در حال حاضر محبوب ترین مرد آمریکا در سال ۲۰۱۶ لقب گرفته است و هیلاری کلینتون هم در میان زنان توانسته است رتبه اول را کسب کند. بر اساس آخرین نظر سنجی های موسسه گالوپ اوباما رئیس جمهوری فعلی آمریکا از نظر مردم این کشور محبوب ترین مرد جهان و هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه سابق او محبوبترین زن جهان شناخته شده اند.

 

موسسه پژوهشی گالوپ طی روز های ۷ تا ۱۱ دسامبر در یک نظر سنجی از مردم آمریکا پرسیده است که کدام مرد زنده در سراسر جهان را بیش از هر مرد دیگری ستایش می کنند و از نظر آن ها کدام شخصیت مرد این کشور از این نظر در مقام دوم قرار دارد.
محبوب ترین زن و مرد آمریکایی را بشناسیدچه کسی در رتبه بعد از او قرار دارد.۱۵ در صد از شرکت کنندگان دونالد ترامپ و ۲۲ درصد از آن ها باراک اوباما را محبوبترین مرددر سراسر جهان دانسته اند.در همین نظر سنجی هیلاری کلینتون وزیرامورخارجه سابق آمریکا و نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری این کشور محبوبترین زن جهان شناخته شده و میشل اوباما در مقام بعد از او قرار گرفته است.

 

این در حالی است که درنظر سنجی های مشابهی که در آغاز ریاست جمهوری اوباما در سال ۲۰۰۹ به عمل آمد و نظرسنجی های سال ۲۰۱۲ و آغاز دور دوم ریاست جمهوری او در هر دو نظر سنجی ۳۰ درصد آمریکایی ها او را محبوب ترین مرد روی زمین نامیده بودند.

 

موسسه مذکور در صد کسانی را که در سال ۲۰۱۵ به اوباما چنین لقبی داده بودند ۱۷ درصد و آنهایی را که ترامپ را محبوبترین مرد سال خوانده بودند ۵ درصد به ثبت رسانده است.