مریم امیرجلالی: برای مردم الگو میشویم که چگونه قرص بخورند و خودکشی کنند!

مریم امیرجلالی از جمله بازیگرانی است که در سال های اخیر فعالیت چندانی در زمینه سینما و تلویزیون…


مریم امیرجلالی از جمله بازیگرانی است که در سال های اخیر فعالیت چندانی در زمینه سینما و تلویزیون…