معروف ترین و ناب ترین اشعار عاشقانه ، زیبا و کوتاه سهراب سپهری

معروف ترین و ناب ترین اشعار عاشقانه ، زیبا و کوتاه سهراب سپهری شعر کوتاه سهراب سپهری هر که با مرغ هوا دوست شود خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد…

نوشته معروف ترین و ناب ترین اشعار عاشقانه ، زیبا و کوتاه سهراب سپهری اولین بار در پاتوق من پدیدار شد.

معروف ترین و ناب ترین اشعار عاشقانه ، زیبا و کوتاه سهراب سپهری شعر کوتاه سهراب سپهری هر که با مرغ هوا دوست شود خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد…

نوشته معروف ترین و ناب ترین اشعار عاشقانه ، زیبا و کوتاه سهراب سپهری اولین بار در پاتوق من پدیدار شد.