ناپدید شدن ۱۴ دختر سیاهپوست در پایتخت آمریکا

در طول دو هفته گذشته ۱۴ دختر سیاهپوست و لاتین تبار در پایتخت آمریکا ناپدید شده‌اند.


در طول دو هفته گذشته ۱۴ دختر سیاهپوست و لاتین تبار در پایتخت آمریکا ناپدید شده‌اند.