نتایج شطرنج‌بازان ایران در مسابقات شطرنج جهان

شطرنج‌بازان کشورمان در روز نخست از مسابقات بخش برق‌آسای قهرمانی جهان در قطر به 24 پیروزی، 15 تساوی…


شطرنج‌بازان کشورمان در روز نخست از مسابقات بخش برق‌آسای قهرمانی جهان در قطر به ۲۴ پیروزی، ۱۵ تساوی…