نفوذ تحرکات فرهنگی خارج از عرف در دانشگاه‌/ مسئولان هوشیار باشند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: متأسفانه برگزاری برخی از مراسم‌ها و جلسات که بیانگر شرایط…


عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: متأسفانه برگزاری برخی از مراسم‌ها و جلسات که بیانگر شرایط…