هوای مازندران ۱۰ درجه خنک شد

مدیرکل هواشناسی مازندران گفت که دمای هوا در این استان در مقایسه با روز گذشته بین ۵ تا ۱۰ درجه…


مدیرکل هواشناسی مازندران گفت که دمای هوا در این استان در مقایسه با روز گذشته بین ۵ تا ۱۰ درجه…