واژگونی سه خودرو در جاده نیشابور – مشهد ۱۷مصدوم داشت

رئیس جمعیت هلال احمر نیشابور گفت: واژگونی سه دستگاه خودرو سواری در ۲ حادثه جداگانه عصر پنجشنبه در…


رئیس جمعیت هلال احمر نیشابور گفت: واژگونی سه دستگاه خودرو سواری در ۲ حادثه جداگانه عصر پنجشنبه در…