وریا تمرین نکرد/ مگویان مشکلی برای بازی فردا ندارد

آخرین تمرین امروز تیم فوتبال استقلال قبل از بازی با فولاد در حالی برگزار شد که ووریا غفوری به دلیل…


آخرین تمرین امروز تیم فوتبال استقلال قبل از بازی با فولاد در حالی برگزار شد که ووریا غفوری به دلیل…