پیام تسلیت متفاوت داریوش مهرجویی برای مرگ هنرمندان در چند روز اخیر

داریوش مهرجویی بخاطر درگذشت هنرمندان متعدد در چند وقت گذشته, پیام تسلیتی را منتشر کرد.


داریوش مهرجویی بخاطر درگذشت هنرمندان متعدد در چند وقت گذشته, پیام تسلیتی را منتشر کرد.