پیش بینی شگفت انگیز دیگری در شعر افشین یداللهی +زمان و مکان خاکسپاری همسرش

شبنم رحمتیان همسر افشین یداللهی روز پنج شنبه دهم فروردین ۱۳۹۶ درگذشت.


شبنم رحمتیان همسر افشین یداللهی روز پنج شنبه دهم فروردین ۱۳۹۶ درگذشت.