کارت پستال های شروع دهه فجر انقلاب اسلامی

کارت پستال های شروع دهه فجر انقلاب اسلامی  از تاریخ 12 بهمن ماه تا 22 بهمن روزهای سرنوشت ساز در انقلاب اسلامی ایران بوده است که تاریخی شد و هر ساله جشن گرفته می شود.۱۲ بهمن بازگشت با افتخار رهبر ایرانیان، امام خمینی و شروع دهه فجر را بههمه هم میهنانم تبریک و تهنیت عرض […]

کارت پستال های شروع دهه فجر انقلاب اسلامی 

از تاریخ ۱۲ بهمن ماه تا ۲۲ بهمن روزهای سرنوشت ساز در انقلاب اسلامی ایران بوده است که تاریخی شد و هر ساله جشن گرفته می شود.۱۲ بهمن بازگشت با افتخار رهبر ایرانیان، امام خمینی و شروع دهه فجر را بههمه هم میهنانم تبریک و تهنیت عرض می کنم.

کارت پستال های شروع دهه فجر انقلاب اسلامی

کارت پستال های شروع دهه فجر انقلاب اسلامی

کارت تبریک آغاز دهه فجر

کارت پستال های شروع دهه فجر انقلاب اسلامی

کارت پستال های شروع دهه فجر انقلاب اسلامی

کارت پستال آغاز دهه فجر

کارت پستال های شروع دهه فجر انقلاب اسلامی

کارت پستال های شروع دهه فجر انقلاب اسلامی

عکس های آغاز دهه فجر