کنایه ظریف تهمینه میلانی به سیاست های تبعیض جنسیتی در ایران + عکس

تهمینه میلانی نیز با انتشار عکسی از بانوان تماشاگر چینی در ورزشگاه آزادی از ممنوع بودن حضور بانوان…


تهمینه میلانی نیز با انتشار عکسی از بانوان تماشاگر چینی در ورزشگاه آزادی از ممنوع بودن حضور بانوان…